silvan-laroo

Productattributen

7-7-2016 door Silvan Laroo

Productattributen zijn specifieke eigenschappen van een product, je kunt dit ook zien als de specificaties van het product. Hieronder vind je een afbeelding van de specificaties van een tas. Voor deze verschillende specificaties zijn standaard geen invoervelden bij het aanmaken van een product. Hiervoor gebruiken we productattributen.

Het aanmaken van een productattribute

Voor het aanmaken van een productattribute gaan we in het beheerpaneel naar Stores Product (onder het kopje Attributen). Hier zie je een overzicht van alle productattributen die reeds bestaan binnen de webshop. Voor het aanmaken van een nieuw product attribuut kiezen wij voor ‘Nieuw attribuut toevoegen’.

Voor nu zullen we enkel de basiseigenschappen van een productattribuut gebruiken. Als eerst wordt gevraagd om een ‘Standaard label’ in te voeren. Dit is de tekst zoals deze verschijnt tijdens het bewerken van een product. Hieronder staat het veld Catalogus input type voor store eigenaar, hiermee geef je aan wat voor veldtype je wilt zien tijdens het bewerken van een product. Staan de waardes bijvoorbeeld altijd vast dan kun je hier kiezen voor ‘Dropdown’. Voor een standaard invoerveld kies je voor ‘Tekstveld’.

Onder het tabje ‘Beheer labels‘ kun je de tekst invoeren zoals de gebruiker van de webshop deze ziet. Dit is dus de tekst die de gebruiker ziet bij het specificaties tabje zoals afgebeeld op de eerste afbeelding in dit support artikel.

Onder het tabje ‘Storefront-eigenschappen‘ kun je de werking van het attribuut aanpassen. Hieronder worden de belangrijkste eigenschappen kort toegelicht:

  • Gebruik in zoeken
    Hiermee kunnen we aangeven of dit attribuut gebruikt moet worden tijdens het zoeken.
  • Vergelijken op Storefront
    Door deze optie aan te zetten wordt dit attribuut gebruikt wanneer de gebruiker de vergelijk-functie van Magento 2 gebruikt.
  • Gebruikt voor het sorteren in Product Vermelding
    Hiermee geven we aan of we dit attribuut willen gebruiken tijdens het filteren van producten op een categoriepagina.

Kies na het zetten van deze velden voor ‘Attribuut opslaan’.

Productattribuut koppelen aan een attribuutset

Nu we het attribuut hebben opgeslagen kunnen we deze gebruiken bij een product. Hiervoor dienen we het attribuut eerst te koppelen aan een attribuutset. Dit kunnen we doen door in het admin menu te gaan naar Stores > Attributenset te gaan. Vervolgens kiezen we het desgewenste  attribuutset. We krijgen nu een overzicht van alle attributen in de gekozen attribuutset.

Om een attribuut zichtbaar te maken bij een product slepen we het eerder aangemaakte attribuut uit de rechter kolom naar de linkerkolom. De linkerkolom is opgedeeld in verschillende kopjes, meestgebruikt is hierbij het kopje ‘Product Details’. Na het toevoegen van het attribuut kiezen we voor Opslaan.

Productattribuut gebruiken bij een product

Nu we het attribuut hebben aangemaakt en gekoppeld hebben kunnen we het veld invoeren bij een product binnen de gekozen attribuutset. We gaan hiervoor naar de productcatalogus en selecteren daar een product. We kunnen hier nu de waarde instellen, in het geval van ons voorbeeldproduct voeren we hier het materiaal in. Als we vervolgens het product opslaan zal het attribuut als specificatie getoond worden in de webshop.